გიმნაზია

თქვენ ეხლა ხართ:

თავფურცელი

სიახლე

 

ახალი კორონავირუსის გავრცელების გამო შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე პირველკლასელების დოკუმენტაციის მიღება მოხდება ელექტრონულად. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე მშობელი ელექტრონულად ვერ გადმოგვიზავნის სკოლას განაცხადს და თანდართულ დოკუმენტაციას, ჯანდაცვის რეკომენდაციების დაცვით, სკოლამ უნდა შეარჩიოს 1 დღე კვირაში, მატერიალურად დოკუმენტაციის მისაღებად.

ამ ეტაპზე, 27 აპრილიდან რეგისტრირდებიან დედმამიშვილები, თანამშრომლის შვილები, ერთდროულად ოჯახიდან ორი და მეტი ბავშვი. რეგისტრაციასდა ჩარიცხვას ახორციელებს თავად სკოლა მშობლის მიერ წარდგენილი განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების შესაბამისად

 

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.